• Banner 03

História TK Strojár Malacky

1930 - vybudovanie škvárových tenisových ihrísk pri futbalovom ihrisku v Zámockom parku

        - v 30.rokoch rozvoj tenisu v Malackách, účasť na majstrovských súťažiach; muži: F.Konečný, E.Dick, A.Bollardt, J.Kotiers, R.Eisner, Ing.Rabas, Ing.Stark, S.Pobežal; ženy: Hirschfeldová, Krutylová

        - správca a hospodár: Štefan Janík

1940 - počas 2.svetovej vojny sa v tenise pokračovalo len čiastočne. Ihriská boli vojnou dosť poškodené

1946 - rekonštrukcia ihrísk a obnovenie športovej činnosti

1950 - zrušenie tenisových ihrísk (umiestnenie vojenského útvaru do Zámockého parku, celkové neuznávanie tenisu), v 50.rokoch využívanie plochy ihrísk ako klzisko

1960 - reštaurácia tenisových ihrísk (1961-1963) najmä Gustom Smolinským a Zdenom Blažíčkom, navozenie prvej antuky

         - hralo sa viac-menej rekreačne, postupne sa zvyšoval záujem

1969 - obnovenie činnosti tenisového oddielu pri TJ Lokomotíva Malacky; predseda oddielu: František Konečný

1970 - dokončenie úpravy hracej plochy, oplotenia a realizovanie údržbárskych prác členmi oddielu; postupné doplnenie zariadenia tenisového areálu

         - záujem mládeže o tenis

1972 - obnovenie športovo-súťažnej činnosti (mestská súťaž zmiešaných družstiev Bratislava-mesto); počet členov oddielu: 47

1973 - predseda: Ing. M.Trnčík

        - výbor: F.Konečný, J.Mojžiš, L.Petrivalský, D.Jankovičová

        - zvýšenie činnosti a aktivity tenisového oddielu; zapojenie detí do tenisu (tréner Ing.Trnčík)

        - 1.ročník turnaja "O putovný pohár Záhoria v tenise"

1975 - postup do vyššej súťaže

        - najlepší hráči družstva: Ing.J.Mojžiš, R.Kapsová ml., J.Petrivalská, Ing.M.Trnčík, L.Petrivalský, D.Tesák, Matúšek

        - boli nadviazané styky s tenisovým oddielom v Břeclave, uskutočňovali sa pravidelne priateľské zápasy

1983 - predsedom oddielu sa stal Ladislav Petrivalský

        - venovanie väčšej pozornosti mládežníckym družstvám a tréningovým procesom

1984 - vybudovanie odrazovej steny a plochy pre tréningové účely

        - tréningy žiakov vedie usilovne Ladislav Petrivalský

        - ďalší aktívni členovia oddielu: Jozef Konvalina, Pavol Pazdera, Ján Sabol

        - pomoc v príprave dvorcov poskytol aj správca futbalového oddielu Ladislav Čas

        - 1.ročník turnaja SNP mužov

        - od tohto roku oddiel poriada každoročne turnaje vo viacerých vekových kategóriách

1988 - družstvo dospelých postúpilo do krajskej súťaže, zostava: L.Petrivalský, P.Pazdera, P.Veruzáb, J.Sabol, J.Gelinger, S.Kuhtreiberová, M.Zetková

        - taktiež postúpilo aj družstvo starších žiakov, v zostave: B.Bogdalík, P.Čirka, I.Konvalina, D.Vaškor, M.Petrivalská, A.Gajdárová

        - Boris Bogdalík, tak ako aj v predchádzajúcom roku, vyhral majstrovstvá okresu starších žiakov

1992 - "A" družstvo mužov postúpilo do krajskej súťaže

        - zo žiakov dosahovali najlepšie výsledky R.Janko, D.Čirková, L.Klímová

        - na turnajoch mužov sa darilo J.Gelingerovi a P.Veruzábovi

1993 - pod vedením trénerov L.Petrivalského, J.Sabola a I.Čirku sa v posledných rokoch skvalitnil tréningový proces a súťaží sa každoročne zúčastňovali družstvá dospelých a starších žiakov; oddiel taktiež pravidelne usporiadúval turnaje v kategóriách muži, ženy a starší žiaci

         - Ján Sabol vystriedal vo funkcii predsedu oddielu Laca Petrivalského; ostatní členovia výboru boli: Pavol Pazdera, Jozef Konvalina, Dušan Bogdalík, Ivan Beňa, Igor Čirka, Lubomír Klíma

1997 - všetky družstvá štartovali po prvýkrát v súťažiach riadených Bratislavským tenisovým zväzom,  čiže na Majstrovstvách Bratislavského regiónu

1998 - novým predsedom klubu sa stal Ing. Ján Gelinger

        - komplexná rekonštrukcia povrchu dvorca č.1 vďaka úsiliu mnohých členov oddielu

        - oddiel už tradične usporiadal turnaj STZ kategórie "D" mužov; víťazom sa stal po výborných výkonoch B.Bogdalík, štvorhru vyhrala dvojica J.Gelinger - Juraj Kachút

2003 - na turnajoch seniorov dosahoval veľmi dobré výsledky Ladislav Petrivalský (štvrťfinále na Majstrovstvách Slovenska v kategórii 50+) a tiež Ľuboš Čepka

        - z mladších žiačok bola na turnajoch najúspešnejšia Alžbeta Gelingerová, ktorá v celoštátnom rebríčku skončila na 52.mieste, ale darilo sa aj Márii Uhrovej, ktorá získala turnajový titul v Devínskej N.V.; z mladších žiakov bol zase úspešný Patrik Lapin, ktorý vyhral turnaj v Hodoníne a v konečnom Slovenskom rebríčku sa umiestnil na 40.mieste

        -  okrem Ing. Jána Gelingera tvoril 3-členný výbor klubu ešte Boris Bogdalík a Rastislav Janko; správcovské a údržbárske činnosti na kurtoch vykonával Ladislav Petrivalský; koordináciu mládežníckych družstiev zabezpečoval Ing.Pavol Gelinger

2004 - "A" tímu mužov sa nepodarilo vyhrať v 2. slovenskej lige ani jeden zápas v tejto, a ani v predchádzajúcej sezóne. Nevýhoda bola v tom, že domáce stretnutia sa museli odohrať na dvorcoch TK Zohor, pretože počet dvorcov v Malackách nebol pre ligu postačujúci.

        - L.Petrivalský dosiahol dve turnajové víťazstvá v kategórii seniorov 50+, Ladislav Čas zase triumfoval na domácom turnaji v kategórii 35+

        - A.Gelingerová zvíťazila na dvoch turnajoch starších žiačok vrátane domáceho, P.Lapin na jednom turnaji starších žiakov. Obidvaja okrem týchto víťazstiev dosahovali veľmi dobré výsledky aj na ostatných turnajoch.

        - v Malackom rebríčku si najlepšie počínal Boris Bogdalík, ktorý sa stal víťazom už ôsmykrát. Klub mal v tomto roku 79 členov.

2011 - Vybudovanie nového oplotenia s výraznou pomocou príspevkovej organizácie mesta AD HOC.

        - Tréningy mládeže a detí pokračovali v našom klube pod kvalitným vedením Alžbety Gelingerovej, Michala Gelingera a Petra Ondroviča. Dopĺňali ich Patrik Lapin a Mária Uhrová.

        - Do súťaže družstiev nastúpilo družstvo mužov a družstvo seniorov nad 45 rokov. Muži zostúpili do II.triedy v Bratislavskom regióne.

        - Klub usporiadal tenisové turnaje pre staršie a mladšie žiactvo, a pre deti do 9 rokov. Riaditeľom turnajov bol Pavol Gelinger.

        - Víťazom Memoriálu Ladislava Petrivalského, turnaja pre domácich tenistov, sa stal Patrik Lapin.

        - Víťazom turnaja pre neregistrovaných tenistov s názvom Novera Cup sa stal Igor Matúšek.

2012 - Nábor detí do klubu. Rozširovanie aktivít pre deti. Budovanie mladých talentov pod taktovkou trénerov a súrodencov Michala a Alžbety Geligerovcov

        - Vyrastajú nové detské hviezdy ako Sofia Vrabčeková a Viki Horváthová, ktoré sa zúčastňujú a vyhravajú detské turnaje do 10 rokov.

2013 - Pokračovanie budovania hlavne detského tenisu a nových možností pre trénovanie detí

2014 - Zvolený nový predseda klubu Ing. Pavol Gelinger. Zvolený nový výbor TJ Strojár - oddiel Tenisový Klub. Budovanie silného mena a tenisu v Malackách. V Septembri zmena vo vedení TK - zvolený predseda klubu ing. Ján Sabol . Trojčlenný výbor TK doplnili Juraj Húšek a Alžbeta Gelingerová. 8. ročník Memoriálu Ladislava Petrivalského vyhral Daniel Valent.

2015 -Vybudovanie 3. tenisového kurtu prerobením spodného volejbalového ihriska na univerzálne. Bol vybudovaný systém automatického zavlažovania kurtov. Súťaže družstiev sa zúčastnilo 8 družstiev 2x deti do 8r, 2x deti do 10r., 2x mladší žiaci, muži a seniori 45+. O výrazný úspech s zaslúžilo družstvo chlapcov do 10r. v detskom Davis Cupe, keď obsadilo 7. miesto v SR. Oddiel zorganizoval 5 turnajov  STZ, Turnaj pre rodičov a deti Family Cup. 8. ročník Memoriálu Ladislava Petrivalského vyhral Patrik Lapin.

2016 - Zmena vo výbore TK - A. Gelingerovú nahradil Ing. Pavol Gelinger. Vybudovalo sa oplotenie 3. tenisového kurtu. Súťaží družstiev sa zúčastnilo 7 družstiev:  2 x deti do 8r., deti do 10r., mladší žiaci, mladšie žiačky, seniori 45+ a seniori 55+. Mimoriadny uspech dosiahol na majstrovstvách SR v kategórii 65+ Ladislav Čas, ktorý sa stal majstrom Slovenska. Oddiel zorganizoval 5 turnajov STZ - 3x deti a 2x seniori. Ďalej sme zorganizovali turnaje rodičov a detí na úvod sezóny a Family Cup. 9. ročník Memoriálu Ladislava Petrivalského vyhral Rastislav Janko.

2017 -Súťaží družstiev sa zúčastnili 4 družstvá : 2x deti do 10r., seniori 45+ a seniori 55+. Výborný výsledok dosiahlo družstvo 55+, ktoré v zložení Ľ.Čepka a V. Taraba obsadilo v súťaži 2.miesto. Družstvo 45+ výrazne posilnili I.Matúšek a P.Konečný, ktorý odohrali výborné zápasy. V detských kategóriách došlo k útlmu, keď veľa detí prestúpilo do bratislavských klubov. Zorganizovali sme 4 turnaje STZ 2x deti a 2x seniori. 10.ročník Memoriálu L.Petrivalského vyhral R.Janko. Rado Kamenský sa podielal na organizovaní turnajov amatérov v rámci regiónu BA a západoslovenského kraja, kde dosiahol veľmi dobré výsledky.