• Banner 03

00- Kurty Ladislava Časa

  Pondelok 24.6. Utorok 25.6. Streda 26.6. Štvrtok 27.6. Piatok 28.6. Sobota 22.6.  Nedeľa 23.6.
   1 2  3  1  2  1  3  3  2  3
07:30-08:00 RM                                         
08:00-08:30              

 

                    VS  VS   
08:30-09:00                                     VS  VS   
09:00-09:30        

 

                       

VS VS   
09:30-10:00                                   VS VS  
10:00-10:30                              

 

  ŠP  MA   
10:30-11:00                                   ŠP  MA  RT-Ryb 
11:00-11:30                                   ŠP  MA  RT-Ryb 
11:30-12:00                                   ŠP  MA   
12:00-12:30                                   GP     
12:30-13:00                                   GP     
13:00-13:30                                   2   GP     
13:30-14:00                                   GP    RT-Kis 
14:00-14:30                                   RT-Slo DB  RT-Kis 
14:30-15:00                               RT-Čel    RT-Slo DB  RT-Kis 
15:00-15:30                               RT-Čel    V RT-Slo DB  RT-Kis 
15:30-16:00

 

                            RT-Čel    RT-Slo DB   
16:00-16:30      

 

                          RT-Chm     
16:30-17:00 STZ  STZ             

 

                RT-Chm     
17:00-17:30 STZ STZ                                RT-Chm     
17:30-18:00 STZ STZ          

 

                       
18:00-18:30 STZ   TR-D   VT        JK  TR-D  VT    GP                 
18:30-19:00 STZ AV  TR-D  

VT 

 RM      PV  TR-D  VT    GP                 
19:00-19:30 STZ LŠ    VT  PD      JK    VT    GP                   
19:30-20:00 STZ AV    VT RM   

 

    VT    GP