• Banner 03

00- Kurty Ladislava Časa

  Pondelok 18.9.  Utorok 19.9. Streda 20.9. Štvrtok 21.9. Piatok 22.9. Sobota 23.9.  Nedeľa 24.9.
   1 2  3  1  2  1  3  3  2  3
07:30-08:00             RT-Ada              VOP         VS  VS   
08:00-08:30       RT-Ada 

 

          VOP    RT-Kub  RT-Jaš    VS  VS RT-Bul 
08:30-09:00       Y Y Y  VOP             VOP    RT-Kub  RT-Jaš    VS  VS  RT-Bul 
09:00-09:30      

M

VOP                  RT-Kub  RT-Jaš    VS  VS  RT-Bul 
09:30-10:00       P VOP                  RT-Kub  RT-Jaš        RT-Bul 
10:00-10:30       L                         GP     
10:30-11:00                                     GP     
11:00-11:30                   RT-Mif    RT-Tru        GP     
11:30-12:00                   RT-Mif  SJ  RT-Tru        GP     
12:00-12:30                   RT-Mif  SJ               
12:30-13:00                     SJ               
13:00-13:30                                    
13:30-14:00                                          
14:00-14:30                                          
14:30-15:00                                          
15:00-15:30 IM                        RT-Mra                 
15:30-16:00

IM 

            RT-Šim      RT-Van    RT-Mra                 
16:00-16:30 IM  VS   

 

      RT-Šim    RT-Hre  RT-Van   RT-Hor RT-Mra                 
16:30-17:00 IM  VS          RT-Volt  RT-Šim    RT-Hre  RT-Van  RT-Hor                   
17:00-17:30 RT-Van  VS       GP   RT-Volt  JK RT-Chm  RT-Hre    RT-Hor  RT-Šim  SE            VOP   
17:30-18:00 RT-Van  VS    RT-Šim  GP    JS

JK

RT-Chm  RT-Tru    RT-Hor  RT-Šim SE            VOP   
18:00-18:30 RT-Šim  JS    RT-Šim  GP  VT   Lča JK  RT-Rich  RT-Tru    VT  RT-Šim  SE            VOP   
18:30-19:00 RT-Šim  LČa   

RT-Šim

GP  VT JS  JK RT-Rich  RT-Tru    VT    SE            VOP   
19:00-19:30           VT            VT                   
19:30-20:00           VT            VT