• Banner 03

00- Rezervácia 0905524414

  Pondelok 4.7.  Utorok 5.7. Streda 29.6 Štvrtok 30.6. Piatok 1.7 Sobota 2.7.  Nedeľa 3.7.
   1  2  3  1  1  2  1  3  1  3  1  3
07:30-08:00                                 ŠP         
08:00-08:30   RT-Tom           

 

           VOP     ŠP      VS   
08:30-09:00   RT-Tom                        VOP      ŠP      VS   
09:00-09:30   RT-Tom      VOP            VOP           ŠP      VS   
09:30-10:00   RT-Tom      VOP            VOP                  VS   
10:00-10:30         VOP    RT-Buj        VOP           

RT-Tom 

  RT-Kub DB  
10:30-11:00         VOP    RT-Buj        VOP     

 

    RT-Tom    RT-Kub DB   
11:00-11:30                                     RT-Kub DB   
11:30-12:00                                     RT-Kub  DB   
12:00-12:30                                          
12:30-13:00                                          
13:00-13:30                                          
13:30-14:00                                          
14:00-14:30                                          
14:30-15:00                                          
15:00-15:30             VOP                             
15:30-16:00             VOP                RT-KIss             
16:00-16:30 TR SE  

TR

    TR              SE  RT-Kiss             
16:30-17:00 TR  SE    TR      TR              SE  RT-Kiss             
17:00-17:30 TR  SE    TR      TR      TR      RT-Ond  SE  RT-Kiss          VOP  
17:30-18:00 TR  SE    TR      TR 

 

  TR     RT-Ond  SE            VOP   
18:00-18:30 TR  SE    TR  VT          TR VT    RT-DR  SE            VOP   
18:30-19:00 TR  SE   

TR

VT      RT-Rup    TR VT    RT-DR  SE            VOP   
19:00-19:30 TR  SE    TR  VT      RT-Rup     TR VT    RM  SE  RT-Kaň             
19:30-20:00 TR  SE    TR  VT      RT-Rup    TR  VT    RM  SE  RT-Kaň